i18n: Update Polish translation (#5699)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
signup-info-prompt
Marcin Mikołajczak 2017-11-14 20:36:11 +01:00 committed by Eugen Rochko
parent 249b0fe107
commit 8087aa83d4
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -89,7 +89,7 @@
"follow_request.reject": "Odrzuć",
"getting_started.appsshort": "Aplikacje",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Naucz się korzystać",
"getting_started.heading": "Rozpocznij",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon jest oprogramowaniem o otwartym źródle. Możesz pomóc w rozwoju lub zgłaszać błędy na GitHubie tutaj: {github}.",
"getting_started.userguide": "Podręcznik użytkownika",
"home.column_settings.advanced": "Zaawansowane",
@ -174,7 +174,7 @@
"search_popout.tips.status": "wpis",
"search_popout.tips.text": "Proste wyszukiwanie pasujących pseudonimów, nazw użytkowników i hashtagów",
"search_popout.tips.user": "użytkownik",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {wynik} more {wyniki}}",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {wynik} few {wyniki} many {wyników} more {wyników}}",
"standalone.public_title": "Spojrzenie w głąb…",
"status.cannot_reblog": "Ten wpis nie może zostać podbity",
"status.delete": "Usuń",

View File

@ -9,7 +9,7 @@ pl:
contact_missing: Nie ustawiono
contact_unavailable: Nie dotyczy
description_headline: Czym jest %{domain}?
domain_count_after: instancji
domain_count_after: instancjami
domain_count_before: Serwer połączony z
extended_description_html: |
<h3>Dobre miejsce na zasady użytkowania</h3>