New Crowdin Translations (automated) (#29255)

Co-authored-by: GitHub Actions <noreply@github.com>
pull/2647/head
github-actions[bot] 2024-02-19 14:25:45 +01:00 committed by GitHub
parent fe6c055f35
commit ad16362efe
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
21 changed files with 240 additions and 32 deletions

View File

@ -237,7 +237,7 @@
"empty_column.follow_requests": "Zatím nemáte žádné žádosti o sledování. Až nějakou obdržíte, zobrazí se zde.",
"empty_column.followed_tags": "Zatím jste nesledovali žádné hashtagy. Až to uděláte, objeví se zde.",
"empty_column.hashtag": "Pod tímto hashtagem zde zatím nic není.",
"empty_column.home": "Vaše domovská časová osa je prázdná! Naplňte ji sledováním dalších lidí. {suggestions}",
"empty_column.home": "Vaše domovská časová osa je prázdná! Naplňte ji sledováním dalších lidí.",
"empty_column.list": "V tomto seznamu zatím nic není. Až nějaký člen z tohoto seznamu zveřejní nový příspěvek, objeví se zde.",
"empty_column.lists": "Zatím nemáte žádné seznamy. Až nějaký vytvoříte, zobrazí se zde.",
"empty_column.mutes": "Zatím jste neskryli žádného uživatele.",
@ -277,8 +277,11 @@
"follow_request.authorize": "Autorizovat",
"follow_request.reject": "Zamítnout",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Přestože váš účet není zamčený, administrátor {domain} usoudil, že byste mohli chtít tyto žádosti o sledování zkontrolovat ručně.",
"follow_suggestions.curated_suggestion": "Návrh serveru",
"follow_suggestions.dismiss": "Znovu nezobrazovat",
"follow_suggestions.personalized_suggestion": "Přizpůsobený návrh",
"follow_suggestions.popular_suggestion": "Populární návrh",
"follow_suggestions.view_all": "Zobrazit vše",
"follow_suggestions.who_to_follow": "Koho sledovat",
"followed_tags": "Sledované hashtagy",
"footer.about": "O aplikaci",
@ -300,8 +303,12 @@
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Jakýkoliv z těchto",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Žádný z těchto",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Zahrnout v tomto sloupci další štítky",
"hashtag.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} účastník} few {{counter} účastníci} other {{counter} účastníků}}",
"hashtag.counter_by_uses": "{count, plural, one {{counter} příspěvek} few {{counter} příspěvky} other {{counter} příspěvků}}",
"hashtag.counter_by_uses_today": "Dnes {count, plural, one {{counter} příspěvek} few {{counter} příspěvky} other {{counter} příspěvků}}",
"hashtag.follow": "Sledovat hashtag",
"hashtag.unfollow": "Přestat sledovat hashtag",
"hashtags.and_other": "…a {count, plural, one {# další} few {# další} other {# dalších}}",
"home.column_settings.basic": "Základní",
"home.column_settings.show_reblogs": "Zobrazit boosty",
"home.column_settings.show_replies": "Zobrazit odpovědi",
@ -471,8 +478,8 @@
"onboarding.actions.go_to_home": "Přejít na svůj domovský feed",
"onboarding.compose.template": "Ahoj #Mastodon!",
"onboarding.follows.empty": "Bohužel, žádné výsledky nelze momentálně zobrazit. Můžete zkusit vyhledat nebo procházet stránku s průzkumem a najít lidi, kteří budou sledovat, nebo to zkuste znovu později.",
"onboarding.follows.lead": "You curate your own home feed. The more people you follow, the more active and interesting it will be. These profiles may be a good starting point—you can always unfollow them later!",
"onboarding.follows.title": "Populární na Mastodonu",
"onboarding.follows.lead": "Domovský kanál je hlavní metodou zažívání Mastodonu. Čím více lidí sledujete, tím aktivnější a zajímavější bude. Pro začnutí, zde máte několik návrhů:",
"onboarding.follows.title": "Přispůsobit vlastní domovský kanál",
"onboarding.profile.discoverable": "Udělat svůj profil vyhledatelným",
"onboarding.profile.discoverable_hint": "Když se rozhodnete být vyhledatelný na Mastodonu, vaše příspěvky se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání a v populárních, a váš profil může být navrhován lidem s podobnými zájmy.",
"onboarding.profile.display_name": "Zobrazované jméno",
@ -491,13 +498,13 @@
"onboarding.start.lead": "Your new Mastodon account is ready to go. Here's how you can make the most of it:",
"onboarding.start.skip": "Want to skip right ahead?",
"onboarding.start.title": "Dokázali jste to!",
"onboarding.steps.follow_people.body": "You curate your own feed. Lets fill it with interesting people.",
"onboarding.steps.follow_people.title": "Follow {count, plural, one {one person} other {# people}}",
"onboarding.steps.publish_status.body": "Řekněte světu Ahoj.",
"onboarding.steps.follow_people.body": "Mastodon je o sledování zajimavých lidí.",
"onboarding.steps.follow_people.title": "Přispůsobit vlastní domovský kanál",
"onboarding.steps.publish_status.body": "Řekněte světu ahoj s pomocí textem, fotografiemi, videami nebo anketami {emoji}",
"onboarding.steps.publish_status.title": "Vytvořte svůj první příspěvek",
"onboarding.steps.setup_profile.body": "Others are more likely to interact with you with a filled out profile.",
"onboarding.steps.setup_profile.title": "Přizpůsobit svůj profil",
"onboarding.steps.share_profile.body": "Let your friends know how to find you on Mastodon!",
"onboarding.steps.share_profile.body": "Dejte blízkým lidem vědět, jak vás mohou najít na Mastodonu",
"onboarding.steps.share_profile.title": "Sdílejte svůj profil",
"onboarding.tips.2fa": "<strong>Víte, že?</strong> Svůj účet můžete zabezpečit nastavením dvoufaktorového ověřování v nastavení účtu. Funguje s jakoukoli TOTP aplikací podle vašeho výběru, telefonní číslo není nutné!",
"onboarding.tips.accounts_from_other_servers": "<strong>Víte, že?</strong> Protože je Mastodon decentralizovaný, některé profily, na které narazíte, budou hostovány na jiných serverech, než je ten váš. A přesto s nimi můžete bezproblémově komunikovat! Jejich server se nachází v druhé polovině uživatelského jména!",
@ -525,6 +532,7 @@
"privacy.public.short": "Veřejné",
"privacy.unlisted.additional": "Chová se stejně jako veřejný, až na to, že se příspěvek neobjeví v živých kanálech nebo hashtazích, v objevování nebo vyhledávání na Mastodonu, a to i když je účet nastaven tak, aby se zde všude tyto příspěvky zobrazovaly.",
"privacy.unlisted.long": "Méně algoritmických fanfár",
"privacy.unlisted.short": "Ztišené veřejné",
"privacy_policy.last_updated": "Naposledy aktualizováno {date}",
"privacy_policy.title": "Zásady ochrany osobních údajů",
"recommended": "Doporučeno",
@ -542,6 +550,7 @@
"relative_time.minutes": "{number} m",
"relative_time.seconds": "{number} s",
"relative_time.today": "dnes",
"reply_indicator.attachments": "{count, plural, one {{counter} příloha} few {{counter} přílohy} other {{counter} přilohů}}",
"reply_indicator.cancel": "Zrušit",
"reply_indicator.poll": "Anketa",
"report.block": "Blokovat",

View File

@ -308,7 +308,7 @@
"hashtag.counter_by_uses_today": "{count, plural, one {{counter} post} other {{counter} posts}} today",
"hashtag.follow": "Follow hashtag",
"hashtag.unfollow": "Unfollow hashtag",
"hashtags.and_other": "…and {count, plural, one {}other {# more}}",
"hashtags.and_other": "…and {count, plural, one {one more} other {# more}}",
"home.column_settings.basic": "Basic",
"home.column_settings.show_reblogs": "Show boosts",
"home.column_settings.show_replies": "Show replies",

View File

@ -115,7 +115,7 @@
"column.directory": "Foliumi la profilojn",
"column.domain_blocks": "Blokitaj domajnoj",
"column.favourites": "Stelumoj",
"column.firehose": "Vivantaj fluoj",
"column.firehose": "Rektaj fluoj",
"column.follow_requests": "Petoj de sekvado",
"column.home": "Hejmo",
"column.lists": "Listoj",

View File

@ -46,7 +46,9 @@
"account.report": "I-ulat si/ang @{name}",
"account.requested_follow": "Hinihiling ni {name} na sundan ka",
"account.show_reblogs": "Ipakita ang mga pagpapalakas mula sa/kay {name}",
"account.unendorse": "Huwag itampok sa profile",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "Mga bagong tagagamit",
"alert.rate_limited.message": "Mangyaring subukan muli pagkatapos ng {retry_time, time, medium}.",
"bundle_column_error.error.title": "Naku!",
"bundle_column_error.network.body": "Nagkaroon ng kamalian habang sinusubukang i-karga ang pahinang ito. Maaaring dahil ito sa pansamantalang problema ng iyong koneksyon sa internet o ang server na ito.",
"bundle_column_error.network.title": "Kamaliang network",
@ -107,6 +109,7 @@
"confirmations.block.message": "Sigurado ka bang gusto mong harangan si {name}?",
"confirmations.cancel_follow_request.confirm": "Bawiin ang kahilingan",
"confirmations.cancel_follow_request.message": "Sigurdo ka bang gusto mong bawiin ang kahilingang sundan si/ang {name}?",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Ipagpaliban",
"confirmations.domain_block.confirm": "Harangan ang buong domain",
"confirmations.edit.confirm": "Baguhin",
"confirmations.reply.confirm": "Tumugon",
@ -175,10 +178,14 @@
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "at {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "o {additional}",
"home.pending_critical_update.body": "Mangyaring i-update ang iyong serbiro ng Mastodon sa lalong madaling panahon!",
"interaction_modal.login.action": "Iuwi mo ako",
"interaction_modal.no_account_yet": "Wala sa Mastodon?",
"interaction_modal.on_another_server": "Sa ibang serbiro",
"interaction_modal.on_this_server": "Sa serbirong ito",
"interaction_modal.title.follow": "Sundan si {name}",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# araw} other {# na araw}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# oras} other {# na oras}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# na minuto}}",
"keyboard_shortcuts.description": "Paglalarawan",
"keyboard_shortcuts.down": "Ilipat pababa sa talaan",
"keyboard_shortcuts.requests": "Buksan ang talaan ng mga kahilingan sa pagsunod",
@ -186,35 +193,72 @@
"lightbox.close": "Isara",
"lightbox.next": "Susunod",
"lightbox.previous": "Nakaraan",
"link_preview.author": "Ni/ng {name}",
"lists.account.add": "Idagdag sa talaan",
"lists.account.remove": "Tanggalin mula sa talaan",
"lists.new.create": "Idagdag sa talaan",
"lists.new.title_placeholder": "Bagong pangalan ng talaan",
"lists.replies_policy.title": "Ipakita ang mga tugon sa:",
"lists.subheading": "Iyong mga talaan",
"loading_indicator.label": "Kumakarga…",
"navigation_bar.about": "Tungkol dito",
"navigation_bar.blocks": "Nakaharang na mga tagagamit",
"navigation_bar.favourites": "Mga paborito",
"navigation_bar.lists": "Mga listahan",
"navigation_bar.search": "Maghanap",
"notification.admin.report": "Iniulat ni {name} si {target}",
"notification.follow": "Sinundan ka ni {name}",
"notification.follow_request": "Hinihiling ni {name} na sundan ka",
"notification.mention": "Binanggit ka ni {name}",
"notifications.column_settings.admin.report": "Mga bagong ulat:",
"notifications.column_settings.favourite": "Mga paborito:",
"notifications.column_settings.follow": "Mga bagong tagasunod:",
"notifications.column_settings.update": "Mga pagbago:",
"notifications.filter.all": "Lahat",
"onboarding.action.back": "Ibalik mo ako",
"onboarding.actions.back": "Ibalik mo ako",
"onboarding.profile.save_and_continue": "Iimbak at magpatuloy",
"onboarding.share.next_steps": "Mga posibleng susunod na hakbang:",
"poll.voted": "Binoto mo para sa sagot na ito",
"poll_button.remove_poll": "Tanggalin ang boto",
"relative_time.days": "{number}a",
"relative_time.full.days": "{number, plural, one {# araw} other {# na araw}} ang nakalipas",
"relative_time.full.hours": "{number, plural, one {# oras} other {# na oras}} ang nakalipas",
"relative_time.full.just_now": "ngayon lang",
"relative_time.full.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# na minuto}} ang nakalipas",
"relative_time.full.seconds": "{number, plural, one {# segundo} other {# na segundo}} ang nakalipas",
"relative_time.hours": "{number}o",
"relative_time.just_now": "ngayon",
"relative_time.minutes": "{number}m",
"relative_time.seconds": "{number}s",
"reply_indicator.cancel": "Ipagpaliban",
"report.block": "Harangan",
"report.categories.other": "Iba pa",
"report.category.title": "Sabihin mo sa amin kung anong nangyari sa {type} na ito",
"report.close": "Tapos na",
"report.next": "Sunod",
"report.reasons.violation": "Lumalabag ito sa mga panuntunan ng serbiro",
"report.reasons.violation_description": "Alam mo na lumalabag ito sa mga partikular na panuntunan",
"report.rules.title": "Aling mga patakaran ang nilabag?",
"report.submit": "Isumite",
"report.target": "Iniulat si/ang {target}",
"report.thanks.take_action_actionable": "Habang sinusuri namin ito, maaari kang gumawa ng aksyon laban kay/sa {name}:",
"report.thanks.title": "Ayaw mo bang makita ito?",
"report.thanks.title_actionable": "Salamat sa pag-uulat, titingnan namin ito.",
"report_notification.categories.other": "Iba pa",
"search_results.all": "Lahat",
"server_banner.learn_more": "Matuto nang higit pa",
"status.direct_indicator": "Palihim na banggit",
"status.edit": "Baguhin",
"status.edited": "Binago noong {date}",
"status.edited_x_times": "Binago {count, plural, one {{count} beses} other {{count} na beses}}",
"status.history.created": "Nilikha ni/ng {name} {date}",
"status.history.edited": "Binago ni/ng {name} {date}",
"status.mention": "Banggitin ang/si @{name}",
"status.more": "Higit pa",
"status.reply": "Tumugon",
"status.report": "I-ulat si/ang @{name}",
"status.sensitive_warning": "Sensitibong nilalaman",
"status.share": "Ibahagi",
"status.show_less": "Magpakita ng mas kaunti",
"status.show_less_all": "Magpakita ng mas kaunti para sa lahat",
@ -222,5 +266,12 @@
"status.show_more_all": "Magpakita ng higit pa para sa lahat",
"status.translate": "Isalin",
"status.translated_from_with": "Isalin mula sa {lang} gamit ang {provider}",
"status.uncached_media_warning": "Hindi makuha ang paunang tigin"
"status.uncached_media_warning": "Hindi makuha ang paunang tigin",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# araw} other {# na araw}} ang natitira",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# oras} other {# na oras}} ang natitira",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# na minuto}} ang natitira",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# segundo} other {# na segundo}} ang natitira",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "Hindi ipinapakita ang {resource} mula sa ibang mga serbiro.",
"timeline_hint.resources.followers": "Mga tagasunod",
"timeline_hint.resources.follows": "Mga sinusundan"
}

View File

@ -26,6 +26,7 @@
"account.follows.empty": "Ar tura, amseqdac-agi ur yeṭṭafaṛ yiwen.",
"account.go_to_profile": "Ddu ɣer umaɣnu",
"account.hide_reblogs": "Ffer ayen i ibeṭṭu @{name}",
"account.joined_short": "Izeddi da",
"account.link_verified_on": "Taɣara n useɣwen-a tettwasenqed ass n {date}",
"account.locked_info": "Amiḍan-agi uslig isekweṛ. D bab-is kan i izemren ad yeǧǧ, s ufus-is, win ara t-iḍefṛen.",
"account.media": "Timidyatin",
@ -67,6 +68,7 @@
"bundle_modal_error.message": "Tella-d kra n tuccḍa mi d-yettali ugbur-agi.",
"bundle_modal_error.retry": "Ɛreḍ tikelt-nniḍen",
"closed_registrations_modal.find_another_server": "Aff-d aqeddac nniḍen",
"closed_registrations_modal.title": "Ajerred deg Masṭudun",
"column.about": "Ɣef",
"column.blocks": "Imiḍanen yettusḥebsen",
"column.bookmarks": "Ticraḍ",
@ -95,6 +97,7 @@
"compose.language.change": "Beddel tutlayt",
"compose.language.search": "Nadi tutlayin …",
"compose.published.open": "Ldi",
"compose.saved.body": "Tettwasekles tsuffeɣt.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Issin ugar",
"compose_form.encryption_warning": "",
"compose_form.hashtag_warning": "",
@ -104,6 +107,7 @@
"compose_form.poll.duration": "Tanzagt n tefrant",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Taxtiṛt {number}",
"compose_form.poll.single": "Fren yiwen",
"compose_form.publish": "Suffeɣ",
"compose_form.publish_form": "Tasuffeɣt tamaynut",
"compose_form.reply": "Err",
"compose_form.save_changes": "Leqqem",
@ -163,7 +167,7 @@
"empty_column.account_timeline": "Ulac tisuffaɣ da !",
"empty_column.account_unavailable": "Ur nufi ara amaɣnu-ayi",
"empty_column.blocks": "Ur tesḥebseḍ ula yiwen n umseqdac ar tura.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Ulac tijewwaqin i terniḍ ɣer yismenyifen-ik ar tura. Ticki terniḍ yiwet, ad d-tettwasken da.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Ulac kra n tsuffeɣt i terniḍ ɣer yismenyifen-ik·im ar tura. Ticki terniḍ yiwet, ad d-tettwasken da.",
"empty_column.community": "Tasuddemt tazayezt tadigant n yisallen d tilemt. Aru ihi kra akken ad tt-teččareḍ!",
"empty_column.domain_blocks": "Ulac kra n taɣult yettwaffren ar tura.",
"empty_column.follow_requests": "Ulac ɣur-k ula yiwen n usuter n teḍfeṛt. Ticki teṭṭfeḍ-d yiwen ad d-yettwasken da.",
@ -190,6 +194,7 @@
"firehose.local": "Deg uqeddac-ayi",
"follow_request.authorize": "Ssireg",
"follow_request.reject": "Agi",
"follow_suggestions.who_to_follow": "Menhu ara ḍefṛeḍ",
"followed_tags": "Ihacṭagen yettwaḍfaren",
"footer.about": "Ɣef",
"footer.directory": "Akaram n imaɣnuten",
@ -209,6 +214,8 @@
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Yiwen seg-sen",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Yiwen ala seg-sen",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Glu-d s yihacṭagen imerna i ujgu-agi",
"hashtag.counter_by_uses": "{count, plural, one {{counter} n tsuffeɣt} other {{counter} n tsuffaɣ}}",
"hashtag.counter_by_uses_today": "{count, plural, one {{counter} n tsuffeɣt} other {{counter} n tsuffaɣ}} assa",
"hashtag.follow": "Ḍfeṛ ahacṭag",
"home.column_settings.basic": "Igejdanen",
"home.column_settings.show_reblogs": "Ssken-d beṭṭu",
@ -289,6 +296,7 @@
"navigation_bar.favourites": "Imenyafen",
"navigation_bar.filters": "Awalen i yettwasgugmen",
"navigation_bar.follow_requests": "Isuturen n teḍfeṛt",
"navigation_bar.followed_tags": "Ihacṭagen yettwaḍfaren",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Imeḍfaṛen akked wid i teṭṭafaṛeḍ",
"navigation_bar.lists": "Tibdarin",
"navigation_bar.logout": "Ffeɣ",
@ -300,7 +308,7 @@
"navigation_bar.search": "Nadi",
"navigation_bar.security": "Taɣellist",
"not_signed_in_indicator.not_signed_in": "You need to sign in to access this resource.",
"notification.follow": "{name} yeṭṭafaṛ-ik",
"notification.follow": "iṭṭafar-ik·em-id {name}",
"notification.follow_request": "{name} yessuter-d ad k-yeḍfeṛ",
"notification.mention": "{name} yebder-ik-id",
"notification.own_poll": "Tafrant-ik·im tfuk",
@ -354,7 +362,7 @@
"onboarding.steps.share_profile.body": "Let your friends know how to find you on Mastodon!",
"onboarding.steps.share_profile.title": "Share your profile",
"picture_in_picture.restore": "Err-it amkan-is",
"poll.closed": "Ifukk",
"poll.closed": "Tfukk",
"poll.refresh": "Smiren",
"poll.total_people": "{count, plural, one {# n wemdan} other {# n yemdanen}}",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# n udɣaṛ} other {# n yedɣaṛen}}",
@ -363,6 +371,7 @@
"poll_button.add_poll": "Rnu asenqed",
"poll_button.remove_poll": "Kkes asenqed",
"privacy.change": "Seggem tabaḍnit n yizen",
"privacy.private.short": "Imeḍfaren",
"privacy.public.short": "Azayez",
"privacy_policy.title": "Tasertit tabaḍnit",
"refresh": "Smiren",
@ -400,6 +409,7 @@
"search_popout.user": "amseqdac",
"search_results.all": "Akk",
"search_results.hashtags": "Ihacṭagen",
"search_results.see_all": "Wali-ten akk",
"search_results.statuses": "Tisuffaɣ",
"search_results.title": "Anadi ɣef {q}",
"server_banner.administered_by": "Yettwadbel sɣur :",
@ -419,6 +429,7 @@
"status.edited_x_times": "Tettwaẓreg {count, plural, one {{count} n tikkelt} other {{count} n tikkal}}",
"status.embed": "Seddu",
"status.filtered": "Yettwasizdeg",
"status.hide": "Ffer tasuffeɣt",
"status.load_more": "Sali ugar",
"status.media_hidden": "Amidya yettwaffer",
"status.mention": "Bder-d @{name}",

View File

@ -21,6 +21,7 @@
"account.blocked": "Disekat",
"account.browse_more_on_origin_server": "Layari selebihnya di profil asal",
"account.cancel_follow_request": "Menarik balik permintaan mengikut",
"account.copy": "Salin pautan ke profil",
"account.direct": "Sebut secara persendirian @{name}",
"account.disable_notifications": "Berhenti maklumkan saya apabila @{name} mengirim hantaran",
"account.domain_blocked": "Domain disekat",
@ -31,6 +32,7 @@
"account.featured_tags.last_status_never": "Tiada hantaran",
"account.featured_tags.title": "Tanda pagar pilihan {name}",
"account.follow": "Ikuti",
"account.follow_back": "Ikut balik",
"account.followers": "Pengikut",
"account.followers.empty": "Belum ada yang mengikuti pengguna ini.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} Pengikut} other {{counter} Pengikut}}",
@ -51,6 +53,7 @@
"account.mute_notifications_short": "Redam pemberitahuan",
"account.mute_short": "Redam",
"account.muted": "Dibisukan",
"account.mutual": "Rakan kongsi",
"account.no_bio": "Tiada penerangan diberikan.",
"account.open_original_page": "Buka halaman asal",
"account.posts": "Hantaran",
@ -143,11 +146,19 @@
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "dikunci",
"compose_form.placeholder": "Apakah yang sedang anda fikirkan?",
"compose_form.poll.duration": "Tempoh undian",
"compose_form.poll.multiple": "Pelbagai pilihan",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Pilihan {number}",
"compose_form.poll.single": "Pilih satu",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Ubah kepada membenarkan aneka undian",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Ubah kepada undian pilihan tunggal",
"compose_form.poll.type": "Gaya",
"compose_form.publish": "Siaran",
"compose_form.publish_form": "Terbit",
"compose_form.reply": "Balas",
"compose_form.save_changes": "Kemas kini",
"compose_form.spoiler.marked": "Buang amaran kandungan",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Tambah amaran kandungan",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Amaran kandungan (pilihan)",
"confirmation_modal.cancel": "Batal",
"confirmations.block.block_and_report": "Sekat & Lapor",
"confirmations.block.confirm": "Sekat",
@ -179,6 +190,7 @@
"conversation.mark_as_read": "Tanda sudah dibaca",
"conversation.open": "Lihat perbualan",
"conversation.with": "Dengan {names}",
"copy_icon_button.copied": "Disalin ke papan klip",
"copypaste.copied": "Disalin",
"copypaste.copy_to_clipboard": "Salin ke papan klip",
"directory.federated": "Dari fediverse yang diketahui",
@ -210,6 +222,7 @@
"emoji_button.search_results": "Hasil carian",
"emoji_button.symbols": "Simbol",
"emoji_button.travel": "Kembara & Tempat",
"empty_column.account_hides_collections": "Pengguna ini telah memilih untuk tidak menyediakan informasi tersebut",
"empty_column.account_suspended": "Akaun digantung",
"empty_column.account_timeline": "Tiada hantaran di sini!",
"empty_column.account_unavailable": "Profil tidak tersedia",
@ -264,6 +277,11 @@
"follow_request.authorize": "Benarkan",
"follow_request.reject": "Tolak",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Walaupun akaun anda tidak dikunci, kakitangan {domain} merasakan anda mungkin ingin menyemak permintaan ikutan daripada akaun ini secara manual.",
"follow_suggestions.curated_suggestion": "Pilihan Editor",
"follow_suggestions.dismiss": "Jangan papar lagi",
"follow_suggestions.personalized_suggestion": "Cadangan peribadi",
"follow_suggestions.popular_suggestion": "Cadangan terkenal",
"follow_suggestions.view_all": "Lihat semua",
"followed_tags": "Topik terpilih",
"footer.about": "Perihal",
"footer.directory": "Direktori profil",
@ -284,6 +302,9 @@
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Mana-mana daripada yang ini",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Tiada apa pun daripada yang ini",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Sertakan tag tambahan untuk lajur ini",
"hashtag.counter_by_accounts": "{count, plural, other {{counter} peserta}}",
"hashtag.counter_by_uses": "{count, plural, other {{counter} siaran}}",
"hashtag.counter_by_uses_today": "{count, plural, other {{counter} siaran}} hari ini",
"hashtag.follow": "Ikuti hashtag",
"hashtag.unfollow": "Nyahikut tanda pagar",
"hashtags.and_other": "…dan {count, plural, other {# more}}",
@ -370,6 +391,7 @@
"lists.search": "Cari dalam kalangan orang yang anda ikuti",
"lists.subheading": "Senarai anda",
"load_pending": "{count, plural, one {# item baharu} other {# item baharu}}",
"loading_indicator.label": "Memuatkan…",
"media_gallery.toggle_visible": "{number, plural, other {Sembunyikan imej}}",
"moved_to_account_banner.text": "Akaun anda {disabledAccount} kini dinyahdayakan kerana anda berpindah ke {movedToAccount}.",
"mute_modal.duration": "Tempoh",
@ -457,6 +479,11 @@
"onboarding.follows.empty": "Malangnya, tiada hasil dapat ditunjukkan sekarang. Anda boleh cuba menggunakan carian atau menyemak imbas halaman teroka untuk mencari orang untuk diikuti atau cuba lagi kemudian.",
"onboarding.follows.lead": "You curate your own home feed. The more people you follow, the more active and interesting it will be. These profiles may be a good starting point—you can always unfollow them later!",
"onboarding.follows.title": "Popular on Mastodon",
"onboarding.profile.display_name": "Nama paparan",
"onboarding.profile.display_name_hint": "Nama penuh anda atau nama anda yang menyeronokkan…",
"onboarding.profile.note_hint": "Anda boleh @menyebut orang lain atau #hashtags…",
"onboarding.profile.save_and_continue": "Simpan dan teruskan",
"onboarding.profile.upload_avatar": "Muat naik gambar profil",
"onboarding.share.lead": "Beritahu orang ramai bagaimana mereka boleh menemui anda di Mastodon!",
"onboarding.share.message": "Saya {username} di #Mastodon! Jom ikut saya di {url}",
"onboarding.share.next_steps": "Langkah seterusnya yang mungkin:",
@ -490,9 +517,14 @@
"poll_button.add_poll": "Tambah undian",
"poll_button.remove_poll": "Buang undian",
"privacy.change": "Ubah privasi hantaran",
"privacy.direct.long": "Semua orang yang disebutkan dalam siaran",
"privacy.direct.short": "Orang tertentu",
"privacy.private.long": "Pengikut anda sahaja",
"privacy.private.short": "Pengikut",
"privacy.public.short": "Awam",
"privacy_policy.last_updated": "Dikemaskini {date}",
"privacy_policy.title": "Dasar Privasi",
"recommended": "Disyorkan",
"refresh": "Muat semula",
"regeneration_indicator.label": "Memuatkan…",
"regeneration_indicator.sublabel": "Suapan rumah anda sedang disediakan!",
@ -507,7 +539,9 @@
"relative_time.minutes": "{number}m",
"relative_time.seconds": "{number}s",
"relative_time.today": "hari ini",
"reply_indicator.attachments": "{count, plural, other {# lampiran}}",
"reply_indicator.cancel": "Batal",
"reply_indicator.poll": "Undian",
"report.block": "Sekat",
"report.block_explanation": "Anda tidak akan melihat hantaran mereka. Mereka tidak dapat melihat hantaran anda atau mengikuti anda. Mereka akan sedar bahawa mereka disekat.",
"report.categories.legal": "Sah",

View File

@ -113,7 +113,7 @@
"column.community": "Lokale tijdlijn",
"column.direct": "Privéberichten",
"column.directory": "Gebruikersgids",
"column.domain_blocks": "Geblokkeerde domeinen",
"column.domain_blocks": "Geblokkeerde servers",
"column.favourites": "Favorieten",
"column.firehose": "Openbare tijdlijnen",
"column.follow_requests": "Volgverzoeken",
@ -230,7 +230,7 @@
"empty_column.bookmarked_statuses": "Jij hebt nog geen berichten aan je bladwijzers toegevoegd. Wanneer je er een aan jouw bladwijzers toevoegt, valt deze hier te zien.",
"empty_column.community": "De lokale tijdlijn is nog leeg. Plaats een openbaar bericht om de spits af te bijten!",
"empty_column.direct": "Je hebt nog geen privéberichten. Wanneer je er een verstuurt of ontvangt, zullen deze hier verschijnen.",
"empty_column.domain_blocks": "Er zijn nog geen geblokkeerde domeinen.",
"empty_column.domain_blocks": "Er zijn nog geen geblokkeerde servers.",
"empty_column.explore_statuses": "Momenteel zijn er geen trends. Kom later terug!",
"empty_column.favourited_statuses": "Jij hebt nog geen favoriete berichten. Wanneer je een bericht als favoriet markeert, valt deze hier te zien.",
"empty_column.favourites": "Niemand heeft dit bericht nog als favoriet gemarkeerd. Wanneer iemand dit doet, valt dat hier te zien.",
@ -406,7 +406,7 @@
"navigation_bar.compose": "Nieuw bericht schrijven",
"navigation_bar.direct": "Privéberichten",
"navigation_bar.discover": "Ontdekken",
"navigation_bar.domain_blocks": "Geblokkeerde domeinen",
"navigation_bar.domain_blocks": "Geblokkeerde servers",
"navigation_bar.explore": "Verkennen",
"navigation_bar.favourites": "Favorieten",
"navigation_bar.filters": "Filters",

View File

@ -274,7 +274,7 @@
"firehose.all": "Toàn bộ",
"firehose.local": "Máy chủ này",
"firehose.remote": "Máy chủ khác",
"follow_request.authorize": "Cho phép",
"follow_request.authorize": "Chấp nhận",
"follow_request.reject": "Từ chối",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Mặc dù tài khoản của bạn đang ở chế độ công khai, quản trị viên của {domain} vẫn tin rằng bạn sẽ muốn xem lại yêu cầu theo dõi từ những người khác.",
"follow_suggestions.curated_suggestion": "Lựa chọn của máy chủ",

View File

@ -439,6 +439,7 @@ cs:
view: Zobrazit blokaci domény
email_domain_blocks:
add_new: Přidat
allow_registrations_with_approval: Povolit registrace se schválením
attempts_over_week:
few: "%{count} pokusy o registraci za poslední týden"
many: "%{count} pokusů o registraci za poslední týden"
@ -635,6 +636,7 @@ cs:
created_at: Nahlášené
delete_and_resolve: Smazat příspěvky
forwarded: Přeposláno
forwarded_replies_explanation: Toto hlášení je od uživatele z jiného serveru, a je o obsahu z jeho serveru. Byl převeden na vás, protože nahlášený obsah odpovídá jednomu z vašich uživatelů.
forwarded_to: Přeposláno na %{domain}
mark_as_resolved: Označit jako vyřešené
mark_as_sensitive: Označit jako citlivé
@ -645,7 +647,7 @@ cs:
create_and_resolve: Vyřešit s poznámkou
create_and_unresolve: Znovu otevřít s poznámkou
delete: Smazat
placeholder: Popište, jaké akce byly vykonány, nebo jakékoliv jiné související aktuality
placeholder: Popište, jaké akce byly vykonány, nebo jakékoliv jiné související aktuality...
title: Poznámky
notes_description_html: Zobrazit a zanechat poznámky pro ostatní moderátory i sebe v budoucnu
processed_msg: Nahlášení č.%{id} bylo úspěšně zpracováno
@ -714,7 +716,7 @@ cs:
administrator_description: Uživatelé s tímto oprávněním obejdou všechna oprávnění
delete_user_data: Mazat uživatelská data
delete_user_data_description: Umožňuje uživatelům bezodkladně mazat data jiných uživatelů
invite_users: Zvát uživatele
invite_users: Pozvat uživatele
invite_users_description: Umožňuje uživatelům zvát na server nové lidi
manage_announcements: Spravovat oznámení
manage_announcements_description: Umožňuje uživatelům spravovat oznámení na serveru
@ -802,13 +804,16 @@ cs:
open: Kdokoliv se může registrovat
security:
authorized_fetch: Vyžadovat autentizaci od federovaných serverů
authorized_fetch_hint: Vyžadování ověřování pravosti od federalizovaných serverů umožňuje přísnější prosazování uživatelských i serverních bloků. K tomu však dochází k snížení výkonu, snižení dosah vašich odpovědí a můžou se zavést problémy s kompatibilitou s některými federálními službami. Kromě toho to nebude bránit oddaným uživatelům či robotům v načítání vašich veřejných příspěvků a účtů.
authorized_fetch_overridden_hint: Momentálně nemůžete změnit toto nastavení, protože je přepsáno proměnnou prostředí.
federation_authentication: Uplatnění ověřování pravosti federace
title: Nastavení serveru
site_uploads:
delete: Odstranit nahraný soubor
destroyed_msg: Upload stránky byl úspěšně smazán!
software_updates:
critical_update: Kritické — aktualizujte, prosím, co nejdříve
description: Doporučujeme udržovat vaši instalaci Mastodonu aktuální, aby se využily nejnovější opravy a funkce. Kromě toho je někdy velmi důležité včas aktualizovat Mastodon, aby se předešlo bezpečnostním problémům. Z těchto důvodů Mastodon kontroluje aktualizace každých 30 minut a bude vás informovat podle nastavení e-mailových oznámení.
documentation_link: Zjistit více
release_notes: Poznámky k vydání
title: Dostupné aktualizace
@ -1072,8 +1077,12 @@ cs:
hint_html: Ještě jedna věc! Musíme potvrdit, že jste člověk (to proto, abychom drželi stranou spam!). Vyřešte CAPTCHA níže a klikněte na "Pokračovat".
title: Bezpečnostní kontrola
confirmations:
awaiting_review: Vaše e-mailová adresa je potvrzena! Pracovníci %{domain} nyní kontrolují vaši registraci. Pokud váš účet schválí, obdržíte e-mail!
awaiting_review_title: Vaše registrace se ověřuje
clicking_this_link: kliknutím na tento odkaz
login_link: přihlásit se
proceed_to_login_html: Nyní můžete pokračovat do %{login_link}.
redirect_to_app_html: Měli byste být přesměrováni do aplikace <strong>%{app_name}</strong>. Pokud se tak nestalo, zkuste %{clicking_this_link} nebo ručně se vrátit do aplikace.
registration_complete: Vaše registrace na %{domain} je hotová!
welcome_title: Vítám uživatele %{name}!
wrong_email_hint: Pokud není e-mail správný, můžete si ho změnit v nastavení účtu.
@ -1244,7 +1253,7 @@ cs:
date: Datum
download: Stáhnout váš archiv
hint_html: Můžete si vyžádat archiv vašich <strong>příspěvků a nahraných médií</strong>. Exportovaná data budou ve formátu ActivityPub a budou čitelná kterýmkoliv kompatibilním softwarem. Archiv si můžete vyžádat každých 7 dní.
in_progress: Kompiluji váš archiv…
in_progress: Kompilujeme váš archiv...
request: Vyžádat váš archiv
size: Velikost
blocks: Blokujete
@ -1354,6 +1363,20 @@ cs:
merge_long: Ponechat existující záznamy a přidat nové
overwrite: Přepsat
overwrite_long: Nahradit aktuální záznamy novými
overwrite_preambles:
blocking_html: Chystáte se <strong>nahradit váš seznam bloků</strong> s <strong>%{total_items} účtami</strong> od <strong>%{filename}</strong>.
bookmarks_html: Chystáte se <strong>nahradit své záložky</strong> s <strong>%{total_items} příspěvků</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
domain_blocking_html: Chystáte se <strong>nahradit seznam stránek</strong> s <strong>%{total_items} stránek</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
following_html: Chystáte se <strong>sledovat</strong> až <strong>%{total_items} účtů</strong> z <strong>%{filename}</strong> a <strong>přestanete sledovat všechny ostatní</strong>.
lists_html: Chystáte se <strong>nahradit své seznamy</strong> obsahem <strong>%{filename}</strong>. Až <strong>%{total_items} účtů</strong> budou přidány do nových seznamů.
muting_html: Chystáte se <strong>nahradit seznam skrytých účtů</strong> s <strong>%{total_items} účtami</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
preambles:
blocking_html: Chystáte se <strong>blokovat</strong> až <strong>%{total_items} účtů</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
bookmarks_html: Chystáte se přidat až <strong>%{total_items} příspěvků</strong> z <strong>%{filename}</strong> do vašich <strong>záložek</strong>.
domain_blocking_html: Chystáte se <strong>blokovat</strong> až <strong>%{total_items} stránek</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
following_html: Chystáte se <strong>sledovat</strong> až <strong>%{total_items} účtů</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
lists_html: Chystáte se přidat <strong>%{total_items} účtů</strong> z <strong>%{filename}</strong> do vaších <strong>seznamů</strong>. Nové seznamy budou vytvořeny, pokud neexistuje žádný seznam, do kterého by bylo možné přidat.
muting_html: Chystáte se <strong>skrýt</strong> až <strong>%{total_items} účtů</strong> z <strong>%{filename}</strong>.
preface: Můžete importovat data, která jste exportovali z jiného serveru, jako například seznam lidí, které sledujete či blokujete.
recent_imports: Nedávné importy
states:
@ -1369,8 +1392,12 @@ cs:
bookmarks: Import záložek
domain_blocking: Import blokovaných domén
following: Import sledovaných účtů
muting: Import ztlumených účtů
lists: Příjmání seznamů
muting: Dovoz skrytých uživatelů
type: Typ importu
type_groups:
constructive: Sledování a Záložky
destructive: Bloky & skrytí
types:
blocking: Seznam blokovaných
bookmarks: Záložky
@ -1391,6 +1418,7 @@ cs:
'86400': 1 den
expires_in_prompt: Nikdy
generate: Vygenerovat zvací odkaz
invalid: Tato pozvánka není platná
invited_by: 'Pozval váš uživatel:'
max_uses:
few: "%{count} použití"
@ -1417,6 +1445,21 @@ cs:
failed_sign_in_html: Neúspěšný pokus o přihlášení %{method} z %{ip} (%{browser})
successful_sign_in_html: Úspěšné přihlášení %{method} z %{ip} (%{browser})
title: Historie přihlášení
mail_subscriptions:
unsubscribe:
action: Ano, odeberte odběr
complete: Odběr byl odhlášen
confirmation_html: Opravdu nechcete dostávat %{type} pro Mastodon na %{domain} na váš e-mail %{email}? Vždy se můžete opět přihlásit do <a href="%{settings_path}">nastavení e-mailových oznámení</a>.
emails:
notification_emails:
favourite: e-mailové oznámení při oblíbení
follow: e-mailové oznámení při sledování
follow_request: e-mail při žádost o sledování
mention: e-mailové oznámení při zmínění
reblog: e-mailové oznámení při boostu
resubscribe_html: Při omylu se můžete znovu přihlásit do vaších <a href="%{settings_path}">nastavení e-mailových oznámení</a>.
success_html: Již nebudete dostávat %{type} pro Mastodon na %{domain} na vaší e-mailové adrese %{email}.
title: Odhlásit odběr
media_attachments:
validations:
images_and_video: K příspěvku, který již obsahuje obrázky, nelze připojit video
@ -1496,6 +1539,7 @@ cs:
update:
subject: Uživatel %{name} upravil příspěvek
notifications:
administration_emails: E-mailová oznámení administrátora
email_events: Události pro e-mailová oznámení
email_events_hint: 'Vyberte události, pro které chcete dostávat oznámení:'
other_settings: Další nastavení oznámení
@ -1554,6 +1598,9 @@ cs:
errors:
limit_reached: Dosažen limit různých reakcí
unrecognized_emoji: není známý smajlík
redirects:
prompt: Pokud tomuto odkazu důvěřujete, klikněte na něj a pokračujte.
title: Odcházíte z %{instance}.
relationships:
activity: Aktivita účtu
confirm_follow_selected_followers: Jste si jisti, že chcete sledovat vybrané sledující?
@ -1616,6 +1663,7 @@ cs:
unknown_browser: Neznámý prohlížeč
weibo: Weibo
current_session: Aktuální relace
date: Datum
description: "%{browser} na systému %{platform}"
explanation: Tohle jsou webové prohlížeče aktuálně přihlášené na váš účet Mastodon.
ip: IP adresa
@ -1772,8 +1820,10 @@ cs:
default: "%d. %b %Y, %H:%M"
month: "%b %Y"
time: "%H:%M"
with_time_zone: "%b %d, %Y, %H:%M %Z"
translation:
errors:
quota_exceeded: Byla vyčerpaná kvóta pro využívání překládací služby na úrovni serveru.
too_many_requests: Na překladatelskou službu bylo zasláno v poslední době příliš mnoho požadavků.
two_factor_authentication:
add: Přidat
@ -1792,16 +1842,27 @@ cs:
webauthn: Bezpečnostní klíče
user_mailer:
appeal_approved:
action: Možnosti Účtu
explanation: Odvolání proti prohřešku vašeho účtu ze dne %{strike_date}, které jste podali %{appeal_date}, bylo schváleno. Váš účet je opět v pořádku.
subject: Vaše odvolání ze dne %{date} bylo schváleno
subtitle: Váš účet je opět v dobrém stavu.
title: Odvolání schváleno
appeal_rejected:
explanation: Odvolání proti prohřešku vašeho účtu ze dne %{strike_date}, které jste podali %{appeal_date}, bylo zamítnuto.
subject: Vaše odvolání z %{date} bylo zamítnuto
subtitle: Vaše odvolání bylo zamítnuto.
title: Odvolání zamítnuto
backup_ready:
explanation: Požádali jste o úplnou zálohu vašeho účtu Mastodon.
extra: Nyní je připraven ke stažení!
subject: Váš archiv je připraven ke stažení
title: Stažení archivu
failed_2fa:
details: 'Zde jsou podrobnosti o pokusu o přihlášení:'
explanation: Někdo se pokusil přihlásit k vašemu účtu, ale poskytl neplatný token Dvoufázového ověření.
further_actions_html: Pokud jste to nebyl, doporučujeme vám okamžitě %{action}, protože váš účet mohl být napaden.
subject: Druhý omyl při Dvoufázovém ověření
title: Omyl při Dvoufázovém ověření
suspicious_sign_in:
change_password: změnit vaše heslo
details: 'Tady jsou detaily přihášení:'
@ -1855,10 +1916,13 @@ cs:
go_to_sso_account_settings: Přejděte do nastavení účtu poskytovatele identity
invalid_otp_token: Neplatný kód pro dvoufázové ověřování
otp_lost_help_html: Pokud jste ztratili přístup k oběma, spojte se s %{email}
rate_limited: Příliš mnoho pokusů o ověření, zkuste to znovu později.
seamless_external_login: Jste přihlášeni přes externí službu, nastavení hesla a e-mailu proto nejsou dostupná.
signed_in_as: 'Přihlášeni jako:'
verification:
extra_instructions_html: <strong>Tip:</strong> Odkaz na vaší webové stránce může být neviditelný. Důležitou součástí je <code>rel="me"</code>, která brání proti napodování vás na webových stránkách s obsahem vytvořeným uživatelem. Můžete dokonce použít <code>odkaz</code> v záhlaví stránky místo <code>a</code>, ale HTML musí být přístupné bez spuštění JavaScript.
here_is_how: Jak na to
hint_html: "<strong>Ověření Vaší identity na Mastodonu je pro každého výborné.</strong> Na základě otevřených webových standardů, nyní a navždy zdarma. Jediné, co potřebujete, je osobní webová stránka, na které vás lidé poznají. Když odkazujete na tuto stránku z vašeho profilu, zkontrolujeme, zda webové stránky odkazují na váš profil a zobrazí na něm vizuální indikátor."
instructions_html: Zkopírujte a vložte níže uvedený kód do HTML vašeho webu. Poté přidejte adresu vašeho webu do jednoho z extra políček na vašem profilu na záložce "Upravit profil" a uložte změny.
verification: Ověření
verified_links: Vaše ověřené odkazy

View File

@ -12,6 +12,7 @@ bg:
last_attempt: Разполагате с още един опит преди акаунтът ви да се заключи.
locked: Вашият акаунт е заключен.
not_found_in_database: Невалиден %{authentication_keys} или парола.
omniauth_user_creation_failure: Грешка, сътворявайки акаунт за тази самоличност.
pending: Вашият акаунт все още е в процес на проверка.
timeout: Заседанието ви изтече. Влезте пак, за да продължите.
unauthenticated: Преди да продължите, трябва да влезете или да се регистрирате.

View File

@ -12,6 +12,7 @@ cs:
last_attempt: Máte ještě jeden pokus, než bude váš účet uzamčen.
locked: Váš účet je uzamčen.
not_found_in_database: Neplatné %{authentication_keys} nebo heslo.
omniauth_user_creation_failure: Při vytvoření účtu pro tuto identitu se nastala chyba.
pending: Váš účet je stále posuzován.
timeout: Vaše relace vypršela. Pro pokračování se prosím přihlaste znovu.
unauthenticated: Před pokračováním se musíte přihlásit nebo zaregistrovat.
@ -47,15 +48,20 @@ cs:
subject: 'Mastodon: Instrukce pro obnovení hesla'
title: Obnovení hesla
two_factor_disabled:
explanation: Přihlášení je nyní možné pouze pomocí emailové adresy a hesla.
subject: 'Mastodon: Dvoufázové ověření bylo vypnuto'
title: 2FA bylo vypnuto
subtitle: Dvoufaktorové ověřování vašeho účtu bylo vypnuto.
title: Dvoufázové ověření bylo vypnuto
two_factor_enabled:
explanation: Pro přihlášení bude vyžadován token generovaný spárovanou TOTP aplikací.
subject: 'Mastodon: Dvoufázové ověření bylo zapnuto'
title: 2FA bylo zapnuto
subtitle: Dvoufaktorové ověřování vašeho účtu bylo zapnuto.
title: Dvoufázové ověření bylo zapnuto
two_factor_recovery_codes_changed:
explanation: Předchozí záložní kódy byly zrušeny a byly vygenerovány nové.
subject: 'Mastodon: Dvoufázové záložní kódy byly znovu vygenerovány'
title: Záložní kódy pro 2FA byly změněny
subject: 'Mastodon: Záložní kódy pro dvoufázové ověření byly znovu vygenerovány'
subtitle: Předchozí záložní kódy byly zrušeny a byly vygenerovány nové.
title: Záložní kódy pro dvoufázové ověření byly změněny
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Instrukce pro odemčení účtu'
webauthn_credential:
@ -68,9 +74,13 @@ cs:
subject: 'Mastodon: Bezpečnostní klíč byl smazán'
title: Jeden z vašich bezpečnostních klíčů byl smazán
webauthn_disabled:
subject: 'Mastodon: Přihlašování bezpečnostními klíči bylo vypnuto'
explanation: 'Mastodon: Přihlašování pomocí bezpečnostními klíčemi bylo pro váš účet vypnuto.'
extra: Přihlášení je nyní možné pouze pomocí tokenem vygenerovaný spárovanou TOTP aplikací.
subject: 'Mastodon: Přihlašování pomocí bezpečnostními klíčemi bylo vypnuto'
title: Bezpečnostní klíče byly zakázány
webauthn_enabled:
explanation: 'Mastodon: Přihlašování bezpečnostními klíči bylo pro váš účet povoleno.'
extra: Váš bezpečnostní klíč nyní může být použit pro přihlášení.
subject: 'Mastodon: Přihlašování bezpečnostními klíči bylo povoleno'
title: Bezpečnostní klíče byly povoleny
omniauth_callbacks:

View File

@ -12,6 +12,7 @@ cy:
last_attempt: Mae gennych un cyfle arall cyn i'ch cyfrif gael ei gloi.
locked: Mae eich cyfrif wedi ei gloi.
not_found_in_database: "%{authentication_keys} neu gyfrinair annilys."
omniauth_user_creation_failure: Gwall wrth greu cyfrif ar gyfer yr hunaniaeth hon.
pending: Mae eich cyfrif dal o dan adolygiad.
timeout: Mae eich sesiwn wedi dod i ben. Mewngofnodwch eto i barhau.
unauthenticated: Mae angen i chi fewngofnodi neu gofrestru cyn parhau.

View File

@ -12,6 +12,7 @@ lt:
last_attempt: Turi dar vieną bandymą, kol tavo paskyra bus užrakinta.
locked: Tavo paskyra užrakinta.
not_found_in_database: Netinkami %{authentication_keys} arba slaptažodis.
omniauth_user_creation_failure: Klaida kuriant šios tapatybės paskyrą.
pending: Tavo paskyra vis dar peržiūrima.
timeout: Tavo seansas baigėsi. Norėdamas (-a) tęsti, prisijunk dar kartą.
unauthenticated: Prieš tęsdamas (-a) turi prisijungti arba užsiregistruoti.

View File

@ -12,6 +12,7 @@ th:
last_attempt: คุณลองได้อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะมีการล็อคบัญชีของคุณ
locked: มีการล็อคบัญชีของคุณอยู่
not_found_in_database: "%{authentication_keys} หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
omniauth_user_creation_failure: เกิดข้อผิดพลาดในการสร้างบัญชีสำหรับข้อมูลประจำตัวนี้
pending: บัญชีของคุณยังคงอยู่ระหว่างการตรวจทาน
timeout: เซสชันของคุณหมดอายุแล้ว โปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ
unauthenticated: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนก่อนดำเนินการต่อ

View File

@ -12,6 +12,7 @@ vi:
last_attempt: Nếu thử sai lần nữa, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.
locked: Tài khoản của bạn bị khóa.
not_found_in_database: "%{authentication_keys} không có trong dữ liệu."
omniauth_user_creation_failure: Xảy ra lỗi khi tạo tài khoản này.
pending: Tài khoản của bạn vẫn đang được xem xét.
timeout: Phiên của bạn đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục.
unauthenticated: Bạn cần đăng nhập để tiếp tục.

View File

@ -84,7 +84,7 @@ cs:
credential_flow_not_configured: Proud Resource Owner Password Credentials selhal, protože Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials nebylo nakonfigurováno.
invalid_client: Ověření klienta selhalo kvůli neznámému klientovi, chybějící klientské autentizaci či nepodporované autentizační metodě.
invalid_grant: Poskytnuté oprávnění je neplatné, vypršela jeho platnost, bylo odvoláno, neshoduje se s URI přesměrování použitým v požadavku o autorizaci, nebo bylo uděleno jinému klientu.
invalid_redirect_uri: URI pro přesměrování není platné.
invalid_redirect_uri: Zahrnutá přesměrovací URI není platná.
invalid_request:
missing_param: 'Chybí potřebný parametr: %{value}.'
request_not_authorized: Požadavek musí být autorizován. Potřebný parametr pro autorizaci požadavku chybí nebo není platný.

View File

@ -646,6 +646,7 @@ kab:
other: Wiyaḍ
privacy:
privacy: Tabaḍnit
search: Anadi
privacy_policy:
title: Tasertit tabaḍnit
relationships:

View File

@ -1843,7 +1843,7 @@ nl:
explanation: Hier zijn enkele tips om je op weg te helpen
final_action: Begin berichten te plaatsen
final_step: 'Begin berichten te plaatsen! Zelfs zonder volgers kunnen jouw openbare berichten door anderen bekeken worden, bijvoorbeeld op de lokale tijdlijn en onder hashtags. Je kunt jezelf voorstellen met het gebruik van de hashtag #introductions.'
full_handle: Jouw volledige Mastodonadres
full_handle: Jouw volledige Mastodon-adres
full_handle_hint: Dit geef je aan jouw vrienden, zodat ze jou berichten kunnen sturen of (vanaf een andere Mastodonserver) kunnen volgen.
subject: Welkom op Mastodon
title: Welkom aan boord %{name}!

View File

@ -3,9 +3,13 @@ cs:
simple_form:
hints:
account:
discoverable: Vaše veřejné příspěvky a profil mohou být zobrazeny nebo doporučeny v různých oblastech Mastodonu a váš profil může být navrhován ostatním uživatelům.
display_name: Vaše celé jméno nebo přezdívka.
fields: Vaše domovská stránka, zájmena, věk, cokoliv chcete.
indexable: Vaše veřejné příspěvky se mohou objevit ve výsledcích vyhledávání na Mastodonu. Lidé, kteří s vašimi příspěvky interagovaly, je mohou stále vyhledávat.
note: 'Můžete @zmínit jiné osoby nebo #hashtagy.'
show_collections: Lidé budou moci procházet skrz sledující. Lidé, které sledujete, uvidí, že je sledujete bezohledně.
unlocked: Lidé vás budou moci sledovat, aniž by vás žádali o schválení. Zrušte zaškrtnutí, pokud chcete zkontrolovat požadavky a zvolte, zda přijmete nebo odmítněte nové následovníky.
account_alias:
acct: Zadejte svůj účet, ze kterého se chcete přesunout jinam, ve formátu přezdívka@doména
account_migration:
@ -34,7 +38,7 @@ cs:
appeal:
text: Proti prohřešku se můžete odvolat jen jednou
defaults:
autofollow: Lidé, kteří se zaregistrují na základě pozvánky, vás budou automaticky sledovat
autofollow: Lidé, kteří se zaregistrují skrz pozvánky, vás budou automaticky sledovat
avatar: PNG, GIF či JPG. Maximálně %{size}. Bude zmenšen na %{dimensions} px
bot: Signalizovat ostatním, že účet převážně vykonává automatizované akce a nemusí být monitorován
context: Jeden či více kontextů, ve kterých má být filtr uplatněn
@ -72,7 +76,7 @@ cs:
hide: Úplně schovat filtrovaný obsah tak, jako by neexistoval
warn: Schovat filtrovaný obsah za varováním zmiňujicím název filtru
form_admin_settings:
activity_api_enabled: Počty lokálně publikovaných příspěvků, aktivních uživatelů a nových registrací v týdenních intervalech
activity_api_enabled: Počty lokálně zveřejnělých příspěvků, aktivních uživatelů a nových registrací v týdenních intervalech
backups_retention_period: Zachovat generované uživatelské archivy pro zadaný počet dní.
bootstrap_timeline_accounts: Tyto účty budou připnuty na vrchol nových uživatelů podle doporučení.
closed_registrations_message: Zobrazeno při zavření registrace
@ -116,6 +120,9 @@ cs:
sessions:
otp: 'Zadejte kód pro dvoufázové ověření vygenerovaný vaší mobilní aplikací, nebo použijte jeden z vašich záložních kódů:'
webauthn: Pokud jde o USB klíč, vložte jej a případně se dotkněte jeho tlačítka.
settings:
indexable: Vaše profilová stránka se může objevit ve výsledcích vyhledávání na Google, Bingu a ostatních vyhledávačích.
show_application: I tak budete vždy moci vidět, která aplikace zveřejnila váš příspěvek.
tag:
name: Můžete měnit pouze velikost písmen, například kvůli lepší čitelnosti
user:
@ -133,9 +140,13 @@ cs:
url: Kam budou události odesílány
labels:
account:
discoverable: Zobrazovat profil a příspěvky ve vyhledávacích algoritmech
fields:
name: Označení
value: Obsah
indexable: Zahrnout veřejné příspěvky do výsledků hledání
show_collections: Zobrazit koho sledujete a kdo vás sleduje v profilu
unlocked: Automaticky přijímat nové sledující
account_alias:
acct: Adresa starého účtu
account_migration:
@ -280,9 +291,18 @@ cs:
pending_account: Je třeba posoudit nový účet
reblog: Někdo boostnul váš příspěvek
report: Je odesláno nové hlášení
software_updates:
all: Upozornit na všechny aktualizace
critical: Upozornit pouze na kritické aktualizace
label: Nová verze Mastodonu k dispozici
none: Nikdy neoznamovat aktualizace (nedoporučeno)
patch: Upozornit na aktualizace chyb
trending_tag: Nový trend vyžaduje posouzení
rule:
text: Pravidlo
settings:
indexable: Zahrnout stránku profilu do vyhledávačů
show_application: Zobrazit aplikaci, ze které jste odeslali příspěvek
tag:
listable: Povolit zobrazení tohoto hashtagu ve vyhledávání a návrzích
name: Hashtag
@ -303,6 +323,7 @@ cs:
url: URL koncového bodu
'no': Ne
not_recommended: Nedoporučuje se
overridden: Přepsáno
recommended: Doporučeno
required:
mark: "*"

View File

@ -148,9 +148,9 @@ nl:
show_collections: Accounts die jij volgt en die jou volgen op je profiel tonen
unlocked: Automatisch nieuwe volgers accepteren
account_alias:
acct: Mastodonadres van het oude account
acct: Mastodon-adres van het oude account
account_migration:
acct: Mastodonadres van het nieuwe account
acct: Mastodon-adres van het nieuwe account
account_warning_preset:
text: Tekst van preset
title: Titel

View File

@ -175,6 +175,7 @@ sk:
approve_user: Odobri užívateľa
assigned_to_self_report: Priraď hlásenie
change_email_user: Zmeň email pre užívateľa
change_role_user: Zmeň užívateľskú rolu
confirm_user: Potvrď užívateľa
create_account_warning: Vytvor výstrahu
create_announcement: Vytvor oboznámenie
@ -791,6 +792,7 @@ sk:
captcha_confirmation:
title: Bezpečnostná kontrola
confirmations:
clicking_this_link: kliknutím na tento odkaz
login_link: prihlás sa
welcome_title: Vitaj, %{name}!
delete_account: Vymaž účet