Remove empty HTTP error translations (#24210)

pull/59/head^2
Nick Schonning 2023-04-30 04:04:15 -04:00 committed by GitHub
parent 89c01383f9
commit 6b95aaaa65
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
28 changed files with 2 additions and 190 deletions

View File

@ -91,13 +91,7 @@ af:
approve_appeal: Aanvaar appèl
reject_appeal: Verwerp appèl
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': Jy het nie toestemming om hierdie bladsy te sien nie.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
bookmarks: Boekmerke
lists: Lyste

View File

@ -224,13 +224,5 @@ bn:
report_notes:
created_msg: রিপোর্ট নোট সফলভাবে তৈরি করা হয়েছে!
destroyed_msg: রিপোর্ট নোট সফলভাবে মোছা হয়েছে!
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
verification:
verification: সত্যতা নির্ধারণ

View File

@ -334,14 +334,6 @@ br:
created_at: Deiziad
title_actions:
none: Diwall
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
archive_takeout:
date: Deiziad

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
bs:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -363,14 +363,6 @@ ga:
title_actions:
none: Rabhadh
your_appeal_pending: Chuir tú achomharc isteach
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
archive_takeout:
date: Dáta

View File

@ -7,14 +7,6 @@ hi:
upload_check_privacy_error_object_storage:
action: अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें।
message_html: "<strong> आपके वेब सर्वर का कन्फिगरेशन सही नहीं है। उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में है। </strong>"
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
relationships:
follow_failure: चुने हुए अकाउंट्स में से कुछ को फ़ॉलो नहीं किया जा सकता
sessions:

View File

@ -73,14 +73,6 @@ hr:
less_than_x_seconds: Upravo sada
over_x_years: "%{count}god"
x_months: "%{count}mj"
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
archive_takeout:
date: Datum

View File

@ -529,15 +529,10 @@ hy:
domain_validator:
invalid_domain: անվաւէր տիրոյթի անուն
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': Էջը, որը փնտրում ես գոյութիւն չունի։
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Չափազանց շատ հարցումներ
'500':
title: Էջը ճիշտ չէ
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
existing_username_validator:
not_found: չյաջողուեց գտնել այս ծածկագրով լոկալ օգտատիրոջ
not_found_multiple: չյաջողուեց գտնել %{usernames}

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
ig:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -263,10 +263,8 @@ ka:
proceed: ანგარიშის გაუქმება
success_msg: თქვენი ანგარიში წარმატებით გაუქმდა
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': ამ გვერდის ხილვის უფლება არ გაქვთ.
'404': გვერდი რომელსაც ეძებთ არ არსებობს.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': გვერდი რომელსაც ეძებდით აღარ არსებობს.
'422':
content: უსაფრთხოების ვერიფიკაცია ვერ მოხერხდა. ბლოკავთ ქუქის?
@ -275,7 +273,6 @@ ka:
'500':
content: ბოდიში, ჩვენ მხარეს რაღაც არია.
title: გვერდი არაა სწორი
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
noscript_html: მასტოდონ ვებ-აპლიკაციის გამოყენებისთვის, გთხოვთ ჩართოთ ჯავასკრიპტი. სხვა შემთხვევაში, მასტოდონის თქვენი პატფორმისთვის სცადეთ გამოიყენოთ ერთ-ერთი <a href="%{apps_path}">მშობლიური აპლიკაცია</a>.
exports:
archive_takeout:

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
kn:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -5,13 +5,5 @@ kw:
email: Ebost
followers: Holyoryon
title: Akontow
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
settings:
account: Akont

View File

@ -298,10 +298,8 @@ lt:
proceed: Ištrinti paskyrą
success_msg: Jūsų paskyra sėkmingai ištrinta
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': Jūs neturie prieigos matyti šiam puslapiui.
'404': Puslapis nerastas.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': Puslapis neegzistuoja.
'422':
content: Apsaugos patvirtinmas klaidingas. Ar jūs blokuojate sausainius?
@ -310,7 +308,6 @@ lt:
'500':
content: Atsiprašome, tačiau mūsų pusėje įvyko klaida.
title: Netinkamas puslapis
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
noscript_html: Kad naudotumėtės Mastodon web aplikacija, prašome įsijungti JavaScript. Alternatyviai, pabandykite viena iš <a href="%{apps_path}">vietinių aplikacijų</a> Mastodon savo platformai.
exports:
archive_takeout:

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
mk:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -78,14 +78,6 @@ ml:
all: എല്ലാം
authorize_follow:
following: 'വിജയകരം! നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നു:'
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
filters:
contexts:
notifications: അറിയിപ്പുകൾ

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
mr:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -560,7 +560,6 @@ oc:
domain_validator:
invalid_domain: es pas un nom de domeni valid
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': Avètz pas lautorizacion de veire aquesta pagina.
'404': La pagina que cercatz existís pas aquí.
'406': La pagina es pas disponibla dins lo format demandat.
@ -572,7 +571,6 @@ oc:
'500':
content: Un quicomet a pas foncionat coma caliá.
title: Aquesta pagina es pas corrècta
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
noscript_html: Per utilizar laplicacion web de Mastodon, mercés dactivar JavaScript. O podètz utilizar <a href="%{apps_path}">una aplicacion</a> per vòstra plataforma coma alernativa.
existing_username_validator:
not_found: impossible de trobar un utilizaire local amb aqueste nom dutilizaire

View File

@ -492,10 +492,8 @@ ro:
email_change_html: Puteți <a href="%{path}">schimba adresa de e-mail</a> fără a șterge contul dvs
email_contact_html: Dacă tot nu ajunge, puteți trimite e-mail la <a href="mailto:%{email}">%{email}</a> pentru ajutor
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': Nu ai permisiunea să vizitezi această pagină.
'404': Pagina pe care o cauți nu există.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': Pagina pe care o cauți nu mai există.
'422':
content: Verificarea securității a eșuat. Ai blocat cookiurile?
@ -504,7 +502,6 @@ ro:
'500':
content: Ne pare rău, dar ceva a funcționat greșit. Încercați din nou!?
title: Această pagină nu este corectă
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
noscript_html: Pentru a utiliza o aplicație web Mastodon, te rog activează JavaScript. Alternativ, încearcă una din <a href="%{apps_path}">aplicațiile native</a> Mastodon pentru platforma ta.
exports:
archive_takeout:

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
sa:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
szl:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -197,14 +197,6 @@ ta:
errors:
invalid_key: ஒரு முறையான Ed25519 அல்லது Curve25519 key அல்ல
invalid_signature: ஒரு முறையான Ed25519 அடையாளம் அல்ல
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
filters:
index:
empty: தடுப்புகள் ஏதும் இல்லை.

View File

@ -70,11 +70,3 @@ te:
moderation_notes: మోడరేషన్ నోట్స్
most_recent_activity: ఇటీవల యాక్టివిటీ
most_recent_ip: ఇటీవలి IP
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -140,14 +140,6 @@ tt:
x_minutes: "%{count}м"
x_months: "%{count}ай"
x_seconds: "%{count}сек"
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
archive_takeout:
date: Көне

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
ug:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -1,10 +1,2 @@
---
ur:
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -39,11 +39,3 @@ uz:
most_recent_ip: Eng oxirgi IP
perform_full_suspension: To'xtatilgan
reject: Rad etish
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.

View File

@ -83,14 +83,6 @@ zgh:
title: ⴹⴼⵕ %{acct}
deletes:
proceed: ⴽⴽⵙ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ
errors:
'400': The request you submitted was invalid or malformed.
'403': You don't have permission to view this page.
'404': The page you are looking for isn't here.
'406': This page is not available in the requested format.
'410': The page you were looking for doesn't exist here anymore.
'429': Too many requests
'503': The page could not be served due to a temporary server failure.
exports:
archive_takeout:
date: ⴰⵣⵎⵣ

View File

@ -1,4 +1,6 @@
commit_message: '[ci skip]'
skip_untranslated_strings: true
files:
- source: /app/javascript/mastodon/locales/en.json
translation: /app/javascript/mastodon/locales/%two_letters_code%.json